Avto Slak | trajnostno in napredno v prihodnost

Usmerjeni v trajnostno prihodnost in razvoj.

Energijo za potrebe naše dejavnosti zagotavlja fotovoltaična elektrarna.

Izgradnja sončne elektrarne na objektu AVTO SLAK, servis in prodaja d.o.o., PE Novo mesto:

– Preko javnega razpisa smo pridobili sredstva iz kohezijskega sklada za sofinanciranje sončne elektrarne na strehi poslovnega objekta AVTO SLAK servis in prodaja d.o.o., Kolodvorska ulica 4, 8000 Novo mesto.

– Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021) v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

– Podjetje AVTO SLAK servis in prodaja d.o.o. tako izkorišča sončno energijo za proizvodnjo električne energije, katero porabi pri proizvodnih procesih. Elektrarno sestavlja 486 modulov proizvajalca JA Solar 460W s skupno inštalirano močjo 223.56 kWp.  Z investicijami v obnovljive vire energije podjetje AVTO SLAK servis in prodaja d.o.o. prispeva k zmanjšanju ogljičnega odtisa na okolje, v katerem deluje.

Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji lahko poiščete na spletnem portalu www.eu-skladi.si.

Kontaktirajte nas

Trebnje

Avto Slak d.o.o.
Obrtniška ulica 51,
8210 Trebnje

Načrtuj pot

Novo mesto

Avto Slak d.o.o.
Kolodvorska ulica 4,
8000 Novo mesto

Načrtuj pot